phpMyAdmin vasitəsilə verilənlər bazasının cədvəlinin adının dəyişdirilməsi.

phpMyAdmin vasitəsilə verilənlər bazasının cədvəlinin adının dəyişdirmək üçün aşağıda qeyd olunanları yerinə yetirin:


1. Cədvəlin yerləşdiyi verilənlər bazasını seçin.

2. Adını dəyişdirmək istədiyiniz cədvəlin üzərinə klikləyin. 

3. "Operations" bölməsinə keçin.

4. "Table Options" bölməsinin altında "Rename table to" bölməsində, cədvəlin yeni adını daxil edib, "Go" düyməsini basın. 

 

Coupon partner DomainhostCoupon.com