phpMyAdmin vasitəsilə verilənlər bazasının cədvəlinin kopiyalanması.

phpMyAdmin vasitəsilə verilənlər bazasının cədvəlini kopiyalamaq üçün aşağıda qeyd olunanları yerinə yetirin:

 

1. Cədvəl daxil edən verilənlər bazasını seçin.

2. Kopiyalamaq istədiyiniz cədvəlin üzərinə klikləyin. 

3. "Operations" bölməsinin üzərinə klikləyin. Cədvəli kopiyalıyaraq siz ya cədvəlin strukturunu, verilənləri, və ya hər ikisini kopiyalıya bilərsiniz. 

4. Cədvəlin kopiyalanması faktiki olaraq tamamilə yeni bir cədvəl yaradır. Buna görə də yeni cədvəl üçün ad seçmək lazımdır.

5. Hazır olduğdan sonra, "Go" düyməsini klikləyin. 


 

Coupon partner DomainhostCoupon.com