phpMyAdmin vasitəsilə verilənlər bazasındaki cədvəllərin dəyişdirilməsi.

phpMyAdmin vasitəsilə verilənlər bazasındaki cədvəlləri dəyişdirmək üçün aşağıda qeyd olunanları yerinə yetirin:

1. Cədvəlin yerləşdiyi verilənlər bazasını seçin.

2. Dəyişdirmək istədiyiniz sahənin yerləşdiyi cədvəlin üzərinə klikləyin.

3. Struktur" bölməsinə keçin.

4. Dəyişdirmək istədiyiniz sahəni seçin "Dəyişdirmək" düyməsini klikləyin. 

Coupon partner DomainhostCoupon.com