PHP versiyaları

 

PHP geniş istifadə olunan proqramlaşdırma dilidir. 
PHP veb-serverdə işləyən dinamik veb səhifələr yaratmaq üçün xüsusi hazırlanmışdır.
PHP- "Hypertext Preprocessor (Hipermətn Preprosessoru)" mənasını ifadə edir. PHP dilini öyrənmək kifayət qədər sadədir. PHP-nin üstünlüyü, veb proqramçılara qısa zamanda veb saytları yaratmaq imkanı təmin etməkdir.
PHP dilinin digər mühüm üstünlüyü - PHP əmrləri ilə HTML sənədlərini yaratmaq imkanıdır.
Müştəri tərəfində işləyən PHP-nin hər hansı bir koddan fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, PHP skriptləri server tərəfində icra edilir.
PHP çox qısa müddətdə yüksək keyfiyyətli, asanlıqla modifikasiya edilən veb tətbiqləri yaratmağa imkan verir.