MySQL Hesablar

MySQL verilənlər bazasını idarəetmə sistemidir. Məlumat bazasında saxlanılan məlumatların qeydiyyatı, götürülməsi və emalı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Günümüzdə kompüterlər böyük miqdarda məlumatların emalı ilə mübarizə aparırlar, buna görə verilənlər bazasının idarə edilməsi hesablama sistemində əsas rol oynayır. 
Bu gün MySQL İnternetdə ən geniş yayılmış verilənlər bazası idarəetmə sistemlərindən biridir. MySQL həm kiçik, həm də böyük internet layihələri üçün eyni dərəcədə uyğundur.
Faylların işləməsinin professional üsulları olduqca mürəkkəb və vaxt aparan işdir. Belə ki, fayllara məlumatın daxil edilməsi, məlumatların çeşidlənməsi və çıxarılması diqqətlə aparılmalıdır. Bu baxımdan eyni zamanda fayllara girişin təhlükəsizliyini təmin etmək lazımdır.
MySQL sisteminin tətbiqi yuxarıdakı vəzifələri müvəffəqiyyətlə həll edir, məlumatların təhlükəsizliyini koordinasiya edir, sıralandırır və məlumatların tək bir xətt ilə çıxarılmasına və yerləşdirilməsinə imkan verir. Verilənlər bazasında istifadə edən kod daha kompakt formaya malik olur və bu səbəbdən xətanı aradan qaldırmaq asanlaşır.
 

Coupon partner DomainhostCoupon.com