Nameserver-ləri yönləndirdikdən nə qədər sonra tam yönlənmiş hesab olunurlar?

Adətən 24-48 saat ərzində yönəldilir.