Bulud VPS nədir?

Bulud VPS özündə adi VPS-in (Fərdi Virtual Serverin) və bulud texnologiyalarının özəlliklərini birləşdirir.

Coupon partner DomainhostCoupon.com