“Storage” serverini necə idarə etmək olar?

Bütün “Storage” (ing. saxlama) serverləri əvvəlcədən quraşdırılmış "Filer (CentOS 6, Rsync, FTP, Samba) (64-bit)"şablonu vasitəsilə aktiv edilir.

 

home / storage verilənlərin serverdə saxlanılması üçün default qovluqdur.

 

ƏS şablonu "Filer" əvvəlcədən quraşdırılmıs servislərə və alətlərə malikdir.

 

• Rsync aləti

• FTP (vsFTPd) xidməti

• Samba (smbclient, smbd) xidməti

 

1. Rsync-ın istifadəsi

 

1.1. SSH açarları vasitəsilə Target serveri və Storage serveri arasında verilənləri təhlükəsiz sinxronizasiya edə bilərsiniz. Bunu etmək üçün aşağıdaki addımları yerinə yetirin:

 

 a. Target serverdə SSH açarını yaradın (Storage serverdə yox!):

 

ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -q -P ""

 

b. Yaratdığınız SSH açarı target serverdən Storage serverə kopiyalıyın:

 

ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@storage_server_IP
 

c. Target server ilə Storage server arasında birləşməni yoxlayın. Bu əmri target serverdən yerinə yetirin:

 

rsync -avz -e "ssh -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null" --progress /home storage_server_IP:/home/storage

 

2. FTP-in istifadəsi

 

2.1. «Filer» ƏS şablonunda FTP xidməti (vsFTPd) quraşdırılıb. Hər hansı FTP proqramını istifadə edib daxil ola bilərsiniz.

 

Qeydiyyat məlumatlarının nümunəsi:

 

FTP hostname: xxxx.hostimul.com
Username: root
Password: root_user_password
Port: 21
 

3. SAMBA-nın istifadəsi

 

3.1. Digər Linux sistemindən SAMBA Storage serverinə daxil olun:

 

smbclient //xxxx.hostimul.com/storage -U root

 

3.2. Storage serverini Windows sisteminə qoşmaq üçün (birləşmiş storage kimi istifadə etmək üçün) bu təlimatı istifadə edin:

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/4026635/windows-map-a-network-drive

 

("Folder" sahəsində serverinizin host adını daxil edin. Məsələn:: \\xxxx.hostimul.cloud\Storage)
3.3. Storage serverini  MAC OS sisteminə qoşmaq üçün (birləşmiş storage kimi istifadə etmək üçün) bu təlimatı istifadə edin:

 

https://support.apple.com/en-us/HT204445

 

("Server Address" sahəsində serverinizin host adını daxil edin.Məsələn: smb://xxxx.hostimul.cloud\Storage)

Qeyd: Storage serveri qeyri-tənqidi məlumatları arxivləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur (məsələn, ehtiyat nüsxələri), beləliklə, əlavə ehtiyat nüsxələri aparılmır. RAID 6-nın işində nasazlıq yarandığı halda məlumatların bərpası üçün müştəri məsuliyyət daşıyır.

Coupon partner DomainhostCoupon.com