Linux VPS-ə necə qoşulmaq olar?

Macistifadəşiləri üçün:

 

1. Terminal proqramını açın;

2. Əmr sətrinə ssh əmrini daxil edin:

 

 

User-Mac:~ User$ ssh ipadress -l root

 

 

3. Sorğuya cavab olaraq VPS-in root şifrəsini daxil edin.

 

 

Windows istifadəşiləri üçün:

 

PuTTY proqramı vasitəsilə Windows əməliyyat sistemində çalışan kompüterdən serverə necə bağlanmaq haqqında daha ətraflı məlumatı buradan əldə edin.

 

Linux istifadəşiləri üçün:

 

1. Terminal Emulator proqramını açın;

2. Əmr sətrinə ssh əmrini daxil edin:

 

 

ssh root@IP_of_your_VPS

 

 

3. Sorğuya cavab olaraq VPS-in root şifrəsini daxil edin.

 

Coupon partner DomainhostCoupon.com